Blockchain

Günümüzde Bitcoin dahil çeşitli yeniliklerin temelini Blockchain teknolojisi oluşturmaktadır. En bilinen uygulaması Bitcoin'dir. Fakat yıllar içerisinde günlük yaşantımızın birçok alanında yaygınlaşması muhtemeldir. Blockchain ve Bitcoin kavramları iç içe geçtiğinden bu iki kavram birbirine karıştırılabilmektedir. Bitcoin'i pek çok insan sanal para ya da işlem sistemi olarak düşünmektedir. Fakat bu düşünce Bitcoin için yeterli değildir. Çok daha ötesinde anlamları vardır. Bitcoin, Blockchain teknolojisinin en çok bilinen uygulamasıdır. Merkeziyetsiz yapıdaki bu sistemi kullanan kullanıcılar, bir aracı olmadan birbirlerine doğrudan transfer yapabilmektedir. Bu transferler bir merkezi olmayan dağınık kayıt sistemi ile kaydedilir. Bu kayıt sistemine ise Blokzincir (Blockchain) adı verilir. Blockchain’de madenciler aracılığıyla yapılan her işlemin bütün sistem tarafından doğrulanması gerekir. Bu durum da yapılacak işlemlere bir limit getirmektedir.

Dünyanın herhangi bir noktasından başka bir noktasına çok kolay ticaret ya da para tranferi yapılmaktadır. Blockchain teknoloji kullanmadan yapılan işlemler bir muhasebe sistemiyle kaydedilmektedir. Bu bilgiler genelde halka kapalı şekilde kaydedilmektedir. Bu sebeple güvenilen bir üçüncü kişi ya da banka, noter gibi aracılar kullanmak durumunda kalınmaktadır. Tüm bu aracılar olmadan bağımsız, merkeziyetsiz ve güvenli olan bir araç tasarımı Bitcoin uygulamasının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bitcoin tasarımı bir bilgisayar ağı tarafından, internet üzerinden toplu kayıt tutma imkânı vermektedir. Bu kayıt ne bir merkeze bağlıdır ne de kapalı bir yapıdadır. Aksine kamuya açık bir yapısı vardır. Bu sisteme Blockchain denmektedir. Türkçeleştiriliğinde bir blok zincirini ifade eder. Bu zincirin içerisinde kodlar bulunmaktadır. Bu kodların içeriği bilinmemekle birlikte blokların içinde kaç adet kod bulunduğunun Blockchain'e göre değiştiği bilinmektedir. Bu sistemde parayı yönetme işini yani bankaların yaptığı işlemleri Blockchain yapmaktadır. Blockchain, tarih, kullanıcı bilgileri, işlem tutarları gibi bilgileri kaydeden veritabanına sahiptir. Tüm bu veriler ağda bulunan bilgisayar tarafından kaydedilip saklanmaktadır. Her bir bilgisayarında bir kopyası bulunduğu için herkes tüm bilgilere rahatlıkla ulaşabilir. Fakat tabii ki her bilgiye ulaşılamamaktadır. Sadece işlem hareketlerinin herkes tarafından görülebilir olması, sistemin ana ilkesini oluşturmaktadır. Bu ilke sayesinde veriler saklandığı için şefafflık ve güvenlik sağlamaktadır. Sistem içindeki veriler tüm bilgisayar ağlarının içinde tutuluduğundan tek bir insanın bilgileri değiştirmesi ya da bilgileri yok etmesi imkansız hâle gelmiştir.

Blockchain gücünü tüm verilerin kaydını tutmasından ve depolama yapmasından almaktadır. Ayrıca Blockchain’de bütün bilgiler ve veriler dijital ve küresel bir defterde tutulmaktadır. Tüm bilgisayarlara aynı anda bir saldırı yapılması teknik olarak bakıldığında imkansızdır. Bu nedenle Blockchain'e güvenilmelidir. Her kullanıcı kendi bilgilerinin kopyasında değişiklik yapabilir ama Blockchain ağında yapılacak olan bir değişiklik ağın içinde yer alan diğer tüm bilgisayarlar tarafından onaylanmadan sisteme eklenemez. Eklensede ana blokta olmayacağı için geçerliliği olmayacaktır. Blockchaindeki gerçeklik ana zincirden geçmektedir. Bu ana zincirde Bitcoin ile ilgili yapılan ilk işlem dâhil son işleme kadar tüm verileri inceleme imkânı bulunmaktadır.

Her işlem bir bloğun kapasitesi dolana kadar kaydetmeye devam eder. Sonrasında ise o blok zincire eklenmek üzere ağ örgüsüne gönderilmektedir. Tam bu noktada mining yani madencilik sistemi devreye girmektedir. Miner'lar (madenciler) işlemlerin doğru olduğunu düşündükleri blokları bulup ana zincire eklenmeleri için kendisini yenileyen bir algoritmayı çözmeye çalışırlar. Bu algoritmalar önemli bir bilgisayar gücüne ihtiyaç duymaktadır. Bu algoritmaları çözmeye çalışmanın adına "mining" denilmektedir. Miner'lar ana zincirin bir sonraki bloğunu ekleyerek ödülünü almak için çabalamaktadırlar. Ödül ise tabii ki Bitcoin'dir. Algoritmayı çözen kişi diğer miner'lara bulduğu algoritmayı gönderir ve diğerleri kontrol eder. Algoritmanın doğru olduğu diğer miner'lar tarafından onaylandıktan sonra o blok ana zincire eklenir ve sistem gerçekliğinin bir parçası hâlini almaya başlar. Ana zincirden herhangi bir bloğu değiştirmek ya da silmek imkansız bir durumdur.

Sonuç olarak Blockchain bir ödeme aracı olarak yaratılmış olsa da günümüzde akıllı sözleşmeler ile birlikte birçok alanda kullanımı tercih edilmektedir ve edilecektir.

ToTop